Junior Software Developer (JavaScript)

Tuyển dụng Junior Software Developer (JavaScript)

Mô tả công việc

 • Work with product, business, marketing, design teams to build, develop, improve, test and deploy high-quality frontend features, systems 
 • Develop, maintain applications built with ReactJS, Redux, PHP Laravel
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
 • Building and documenting reusable code and libraries for future use
 • Work closely as a team of other developers and product manager to deliver functional features

Kỹ năng

JavaScript PHP ReactJS

Yêu cầu kinh nghiệm

 • Solid programming fundamentals knowledge
 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject
 • Strong communication skills, able to communicate in English, team player, positive learning attitude
 • Comfortable with ambiguity, highly adaptable (we are always finding better ways to do things!)
 • NOT require any prior experience

Nice to have:

 • Knowledge in HTML/CSS, Javascript, ReactJS, PHP/Laravel, etc
 • Hands-on experience developing application(s) from scratch
 • Experience with version control (GIT..etc)

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 10 tháng trước
 • Lương:
 • Vị trí: Junior Software Developer (JavaScript)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: CARRO Ltd.
 • Địa chỉ: Level 5, VIT Tower, 519 Kim Ma Str., Ba Dinh, Ha Noi

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.