PHP Web Application Developer

Tuyển dụng PHP Web Application Developer

Mô tả công việc

Our software development is technically challenging, and the position would only suit those with strong passion in software development and design. You have responsibilities: 

 • Having knowledge and experience in the development of applications/web systems of warehouse management, DMS, CRM systems
 • Provide technical & analytical support to customers to identify requirements and develop qualified functionalities/projects.
 • Besides undertaking new projects, the developer must be prepared to understudy and undertake the development and maintenance of any existing systems or projects.
 • Do planning for developing tasks, progress reports to project managers, adhere to delivery schedules.
 • Involve in monitoring, enhancing performance, user experience.

 

Kỹ năng

HTML5 PHP

Yêu cầu kinh nghiệm

Candidate must possess at least a bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, Computer Engineering or equivalent:

 

 • Minimum 2 years of working experience in PHP Technology including MS SQL
 • Knowledge of Object Oriented Software Design is required
 • Knowledge of HTML5, Flash, CSS 3, AJAX and client Scripts (JQuery, JQueryUI, Bootstrap, AngularJS, etc.)
 • Knowledge of MVC pattern – PHP MVC Framework
 • Understanding of Microservices architecture
 • Excellent understanding and experiences of coding PHP 5 and 7
 • Excellent Understanding and Experiences of Mysql 5.7
 • Experiences of API/Restful
 • Good understanding and experiences of PSR/Code standard
 • Experienced in Git and Gitflow or SVN
 • Experienced in any PHP frameworks (Yii, Laravel, Zend, Phalcon, Symphony...)
 • Able to design custom UI subclasses according to design specifications

If you are interested in applying for this position, please send us your application in English by clicking the APPLY button. 

 

 • Preferred language for Applications:English
 • Job level:                                             Developers
 • Job Category:                                      IT – Software
 • Location:                                             Ho Chi Minh
 • Salary:                                                 Competitive
 • Job Type:                                            Full-Time

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 11 tháng trước
 • Lương:
 • Vị trí: PHP Web Application Developer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: MEKSHIP Ltd.
 • Địa chỉ: 51/12 Trường Chinh, F12, Tan Binh, Ho Chi Minh

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.