Technical Leader (PHP, JavaScript)

Tuyển dụng Technical Leader (PHP, JavaScript)

Mô tả công việc

We are looking for new members who are passionate about technology, creative in solving problems, and desire to develop the best products for the end users.  

Your job’s duties:  

 • Study and discuss the best way to solve problems and finding solutions. Develop software programs with support from various members.
 • Can perform technical lead or team lead role for project.
 • Manage and complete assigned tasks.

Trách nhiệm

 • Working with Japanese experts
 • 15 annual leave days
 • Trained in technical skills

Yêu cầu kinh nghiệm

Experience in working

Backend skills

 • PHP: WordPress, Magento 2, CakePHP
 • Ruby: Rails
 • Database: MySQL
 • Server (CentOS): Setup and Mainteinance
 • Cloud (AWS): EC2, RDS, S3

Frontend skills

 • HTML
 • CSS: SCSS
 • JavaScript: vue, jquery
 • Build tools: gulp, webpack
 • Animation
 • Performance optimization
 • App development

Soft skills

 • Management of 5-10 staffs
 • Project management
 • Troubleshooting & report
 • Communication with client
 • System design & Estimate
 • Use outsource company

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 11 tháng trước
 • Lương:
 • Vị trí: Technical Leader (PHP, JavaScript)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: ORO Vietnam Ltd.
 • Địa chỉ: 171-173 Điện Biên Phủ, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://www.oro.com/en/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.