Ambition Vietnam

Outsourcing District 3, Ho Chi Minh

Giới thiệu

Date of establishment: April 2015Business description: Real estate consulting Real estate for leasing and brokerage services Real estate management Software development BPO Investor 100% capital from AMBITION Ltd. (3300: Tokyo Stock Exchange Mothers market)

Kỹ năng cần có

Việc đang tuyển

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Japan
  • Loại: Outsourcing
  • OT: No OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday
  • Website: https://www.ambitionvn.com/

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.