PHP Developer (Up to $1,500)

Tuyển dụng PHP Developer (Up to $1,500)

Mô tả công việc

- Develop software applications.
- Maintain and enhance web application related to e-commerce management system.
- Improve code quality and automatization.
- Solve performance problems.
- Join in full cycle of design, develop and test software application.
- Take responsibility for work.
- Ability to work independently and team work.

Trách nhiệm

 • Open working office
 • PVI insurance package
 • 13th month salary

Kỹ năng

PHP Laravel Angular

Yêu cầu kinh nghiệm

MUST HAVE
- At least 2-3 years experience of PHP7 and Laravel frameworks.
- Familiar with software life cycle and project management.
- Familiar with front-end such as HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript, JQuery, Bootstrap.
- Familiar with unit test, code review, source control (Git), and issue tracking (Jira).
- Good knowledge of RDBMS (MySQL) and understanding how to optimise SQL queries for better performance.
- Good experience in problem solving and trouble shooting.
- Good communication and team work.
- Good mindset in helping client as yourself.
- Willing to support the other members.

NICE TO HAVE
- Good communication in English (speaking, listening).
- Experience in using AngularJS, ReactJS, NodeJS is a plus.
- Familiar with server configuration (nginx, Apache,...) and continuous integration services as Travis CI,...
- Have experience in using AWS (Docker, EC2, S3, RDS, etc.) is advance.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 11 tháng trước
 • Lương:
 • Vị trí: PHP Developer (Up to $1,500)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Ambition Vietnam Ltd.
 • Địa chỉ: 162 Điện Biên Phủ, District 3, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://www.ambitionvn.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.