Công ty TNHH TMĐT Green World

Product Khóm 2 , phường 2 , TP Sa Đéc , ĐT

Kỹ năng cần có

Việc đang tuyển

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Vietnam
  • Loại: Product
  • OT: Extra salary for OT
  • Nhân viên: 10-30
  • Thời gian làm việc: T2 - T6

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.