ITLeadPro

Outsourcing Dong Da, Ha Noi

Giới thiệu

Businesses are ramping up their effort to optimize the business outcome with Cloud Computing, Big Data. Analytics, Mobility and Internet of Things. In many industries, technology is radically changing the way businesses work. At ITLEADPRO, we are providing solutions and services to help you do that.

Thông tin thêm

Việc đang tuyển

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Vietnam
  • Loại: Outsourcing
  • OT: Extra salary for OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday
  • Website: http://itleadpro.com/

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.