05 iOS Developers (Objective C/ Swift)

Tuyển dụng 05 iOS Developers (Objective C/ Swift)

Mô tả công việc

 • Develop and maintain iOS Applications.
 • Analyze feature requirements to provide technical solutions.
 • Review, validate and test applications.
 • Innovate new/existing applications based on various upcoming technologies.
 • Further details will be discussed in the interview.

Trách nhiệm

 • Excellent career opportunities.
 • Attractive salary and bonus
 • Opportunities to be key member

Kỹ năng

iOS Objective C Swift

Yêu cầu kinh nghiệm

 • 2+ years of experience in designing, developing, and supporting native mobile device applications in Swift/Objective-C (iOS).
 • Proven ability to build complex mobile applications.
 • Passion for new technologies and eagerness to learn from each other.
 • Problem-solving and communication skills.
 • High sense of responsibility and ability to work under pressure.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: 05 iOS Developers (Objective C/ Swift)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2022

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: GNT VN., LTD Ltd.
 • Địa chỉ: 46-48-50-52 B4 Street, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://gnt.com.vn/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.