Mô tả công việc

 • Create the automation test script based on manual test cases on Desktop browsers.
 • Experience with at Selenium automation test framework
 • Contribute to the building of continuous Integration (CI) environment and ongoing Process improvement…
 • Work closely with the Qcs manual/Developers/BA in a Scrum team.
 • Identify areas of improvement to drive quality of the products.
 • Report to the QC Leader/Project Manager.
 • Perform thorough regression testing.
 • Perform automated functional, regression and performance testing of products according to test cases and checklists.
 • Other tasks are assigned by the line manager

Trách nhiệm

 • More than 1 year of automation testing experience in WEB UI / API testing.
 • Experience in one or more automation testing frameworks (Selenium, Protractor, Cucumber, etc.)
 • Experience with Typescript and any other programming languages (C#, Python, Java)
 • Experience in API testing ( Postman, RestAssured ) and contract-based testing (e.g. PACT)
 • Solid knowledge of testing methodologies covering test levels, static tests, dynamic tests.
 • Working within agile development teams supporting the developers to quality assure developments early.
 • Good English communication skills (both verbal & written)
 • Good ability in troubleshooting and consult the development team to fix the issues
 • Tracking multiple test executions simultaneously and able to synthesize results effectively.
 • Has knowledge of CI/CD (such as Jenkins).
 • Has knowledge in revision control systems in Github/Gitlab.

Kỹ năng

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Waverley Software Vietnam Ltd.
 • Địa chỉ: Tầng 5-6, 458 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình
 • Thông tin thêm:
 • https://waverleysoftware.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.