Full Stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Tuyển dụng Full Stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Mô tả công việc

 • To handle the full stack development on various web / mobile applications supporting various projects.
 • Work closely with other functional teams in different geographical regions to ensure successful software delivery and operation.
 • Provide guidance and mentoring to allocated junior team members;
 • Provide support and guidance to the business when technical expertise is required;
 • Continuously learn and be able to work with latest technologies.

Kỹ năng

NodeJS ASP.NET ReactJS

Yêu cầu kinh nghiệm

 • A bachelor’s degree in Computer Science/Information Technology or equivalent;
 • Nationality: Vietnamese
 • A minimum 3 years of experience in software development;
 • Experience in web and mobile development technologies
 • Full-stack JavaScript development experience
 • Working experience with ReactJS , NodeJS
 • Asp.Net, ASP.Net MVC
 • Coding experience with Visual Studio, Visual Studio Code IDE
 • Good knowledge in BootStrap Jquery, CSS and XML;
 • Development experienced with database (Oralce /MySQL);
 • Good verbal communication skills in English;
 • Good interpersonal skills with strong personality, initiative, proactive and team player.
 • Be willing to travel / relocate as required

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Full Stack Developer (NodeJS, ReactJS)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Tiền Giang,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2022

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Pungkook Sài Gòn 2 Ltd.
 • Địa chỉ:

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.