iOS Developer (Objective C, Swift)

Tuyển dụng iOS Developer (Objective C, Swift)

Mô tả công việc

* Business Areas

 • O2O Flatform : We are now develop and provide O2O(Online to Offline) Frame Work that is in the repair market.
 • Fintech Service : We applies crawling, a core technology, to provide financial and public information retrieval services.

Kỹ năng

Objective C iOS Swift

Yêu cầu kinh nghiệm

* Technical skills:

Server Developer

 • Essentials: Knowledge of Objective-C and Swift
 • Essentials: Experience with libraries: AFNetworking, Alamofire, StarCream, SwiftyJSON, WebRTC
 • Essentials: Experience with storyboards
 • Essentials: Knowledge of architectures: MVC, MVVM
 • Essentials: Knowledge of Git
 • Understand full lifecycle software development (from requirement to deployment)

* Other requirements:

 • Very good English skills in both speaking and writing.
 • Good time and work management skills.
 • Excellent logical thinking and creativity.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: iOS Developer (Objective C, Swift)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: FingerVina Ltd.
 • Địa chỉ: 2 D1, District 9, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://fingervina.com

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.