iOS Developer (up to $2000)

Tuyển dụng iOS Developer (up to $2000)

Mô tả công việc

You will be part of a hand-picked team developing an enterprise SaaS platform for sales community. It is being used by hundreds of top tech companies and growing rapidly. The platform runs on AWS infrastructure. It supports web, iOS, Android clients.

Your role is as important as any other members in the team. You will participate fully in defining, developing, validating and maintaining the products. You will communicate directly to on-shore teams (Sales, Marketing, Customer Support, Management) in the US.

You will learn a lot about how to build and run a SaaS product and your English will be improved significantly after a short period.

Trách nhiệm

 • Opportunities to work abroad (US, AUS)
 • Laptop support.
 • 13th salary. Project bonus. Work-from-home policy.

Kỹ năng

Objective C iOS Swift

Yêu cầu kinh nghiệm

Must-have Skills:

 • At least 2 years' experience of development on the following technology stacks:
 • Objective C/Swift
 • iOS SDK
 • REST API
 • git
 • Intermediate English reading/writing skills

Nice-to-have Skills

 • Agile/Scrum/test-driven development knowledge
 • Backend development knowledge
 • UI/UX knowledge

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: iOS Developer (up to $2000)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Codebox Solutions Ltd.
 • Địa chỉ: 5 Dong Da , Tan Binh, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://codebox.vn/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.