IT Security (System Engineer)

Tuyển dụng IT Security (System Engineer)

Mô tả công việc

- Conduct daily operational security controls and monitoring, create and operate security tooling and scripting for automating security tasks.

- Incident response and investigate malware, targeted attacks, intrusion attempts

- Collaborate between teams (Dev/Sec/Ops) to conduct security technical troubleshooting

- Perform Internal penetration tests for various internal services (web application, API, …)

- Perform technical security assessments for infrastructure and application vulnerabilities and take remediation actions as appropriate

- Perform audits and security design reviews for company’s software's.

- Build documents of SOP, policies for security and compliance

Trách nhiệm

 • Personal healthcare insurance
 • 15 AL & 30 sick leaves
 • Lunch box, Macbook

Yêu cầu kinh nghiệm

Qualifications:

- BS / MS Degree in Computer Science

- Strong experience with AWS, Docker, Kubernetes, DevOps

- Experience with security standards like OWASP, CIS, PCIDSS

- 3-5 years of industry experience with a focus on Security

- Hands-on experience on Vulnerability assessment, Secure code review and Penetration testing

- Experience with vulnerability scanning tools for web application, API and infrastructure

Preferred qualifications:

- Security certifications: CCSP, GCIA, GCIH, OSCP

- Experience with programming or scripting languages like Python, Perl, C++

- Strong communication and collaboration skills

- A passion for security and innovation

- Strong problem-solving skills.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: IT Security (System Engineer)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2022

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: FinOS Technology Ltd.
 • Địa chỉ: 9th floor, President Place, 93 Nguyen Du, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://www.finos.asia/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.