Java Backend Developer

Tuyển dụng Java Backend Developer

Mô tả công việc

OBJECTIVES YOU NEED TO GET WITH THIS JOB

As a Java back-end developer, you will help to build a back-end system on the music marketplace used by the product teams and content colaborator for our hyper-casual game, music education and simulation apps which serves more than10 millions users every day.

WHAT YOU WILL DO

Developing, testing and maintaining the back-end system by implementing the features required to meet the needs of the product solution teams.

Build large-scale back-end system with high availability.

Design database architecture, translate features to efficient model schema and business login.

Programming in a clear and structured manner while adhering to the existing architecture and guidelines.

Building reusable code and libraries for future use.

Performing all other related tasks.

Trách nhiệm

 • Good working environment
 • Global jobs await
 • Music is our driving force

Kỹ năng

Java Spring NoSQL

Yêu cầu kinh nghiệm

 • At least 4 years of experiences
 • You are proficient in Java/J2EE, or any Java framework Spring/Play/Quarkus
 • You are fully familiar with Software development lifecycle
 • You have experience in SQL and NoSQL database
 • You have experience in design and implement REST and GraphQL APIs
 • Soft skills : Time management, Logical thinking, Good communication skills
 • Personality : Willing to learn new technology , product mind-set

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 3 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Java Backend Developer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: AMANOTES Ltd.
 • Địa chỉ: 3rd floor, PaxSky Building, 26 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://amanotes.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.