Java Developer (Desktop, JFX, Agile)

Tuyển dụng Java Developer (Desktop, JFX, Agile)

Mô tả công việc

We are looking Java engineers for desktop application development, who will work in cross functional teams to build products for video streaming and content enrichment platforms.

In this position, you will be responsible for designing and developing a cross-platform desktop application that is a very important part of our products. This application provides a rich user interface and functionalities leveraged on the advanced Java desktop technologies and frameworks. You will work alongside highly talented & motivated team members passionate about solving hard, real-world problems with our unique and patterned technologies.

Trách nhiệm

 • Attractive salary and benefits
 • Cutting-edge technologies
 • Big, long-term products.

Kỹ năng

Agile OOP Java

Yêu cầu kinh nghiệm

 • 3+ years of experience in software engineering or excellent freshers
 • Good background in Computer Science, especially with Data Structures & Algorithm.
 • Solid Java experience and knowledge of OOP, threading, concurrency, web services (RESTful).
 • Good experience with Java FX and desktop application frameworks.
 • Good English speaking, reading and writing.
 • Basic understanding of Scrum and Agile.
 • Demonstrated organizational, analytical, and problem-solving skills.
 • Able to work with “Can-Do” spirit.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Java Developer (Desktop, JFX, Agile)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Fuvi Cognitive Tech Ltd.
 • Địa chỉ: Số 22-24, Ðường số B2, Phường An Lợi Ðông, District 2, Ho Chi Minh

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.