Junior Web Developer (JS / ReactJS)

Tuyển dụng Junior Web Developer (JS / ReactJS)

Mô tả công việc

Build performant, scalable, highly available, fault tolerant trading products

Trách nhiệm

 • 18 days of annual leave, 13th month salary
 • International team
 • Challenging work

Kỹ năng

JavaScript ReactJS

Yêu cầu kinh nghiệm

Must have

 • Good logic and self-study skills
 • Good verbal English communications skills
 • Familiar with at least one of these IDEs / code editors: Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ IDEA
 • Familiar with Git

Nice to have

 • Education: A degree in computer science, mathematics or statistics from a top Vietnamese or foreign university
 • Strong working knowledge of data structures and algorithms
 • Experienced in any frontend framework: React, Angular, Vue

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Junior Web Developer (JS / ReactJS)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Hydra X Ltd.
 • Địa chỉ: 195 Dien Bien Phu Street (Dreamplex), Binh Thanh, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://www.hydrax.io/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.