.Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Tuyển dụng .Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Mô tả công việc

 • Thu thập yêu cầu chi tiết từ các bộ phận và chuẩn bị tài liệu đặc tả.
 • Phát triển ứng dụng theo tài liệu đặc tả yêu cầu.
 • Chuẩn bị tài liệu dùng cho việc phát triển ứng dụng và tài liệu đào tạo người dùng về cách sử dụng và đào tạo nhóm hỗ trợ về cách vận hành ứng dụng
 • Hỗ trợ nhóm vận hành và/hoặc nhóm hỗ trợ chuẩn bị/chuyển giao dữ liệu cần thiết cho ứng dụng
 • Hỗ trợ nhóm ứng dụng tìm hiểu lỗi hệ thống.
 • Phát triển ứng dụng mới khi có yêu cầu thay đổi. Thực hiện các bước trong chu trình SDLC, đảm bảo yêu cầu thay đổi được kiểm thử và triển khai hợp lệ.

Trách nhiệm

 • Attractive salary and bonus package
 • Premium health insurance
 • Transparent policies

Kỹ năng

ASP.NET HTML5 ASP.NET

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu chung:

 • Đại học, chuyên ngành CNTT, Toán Tin hoặc các ngành học liên quan
 • Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng.
 • Kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn về Microsoft Visual Studio.
 • Kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn về Microsoft SqlServer, Oracle, Informix, DB2, Microsoft Sharepoint là một lợi thế
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về ASP.NET là yêu cầu bắt buộc
 • Có kinh nghiệm với VB.NET, HTML 5, CSS 3, Classic ASP là lợi thế (không bắt buộc)

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 3 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: .Net Developers (ASP.NET, HTML5)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: SSI Securities Corporation Ltd.
 • Địa chỉ: 1 Nguyễn Huệ, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://www.ssi.com.vn/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.