Unity 3D Developer (JavaScript)

Tuyển dụng Unity 3D Developer (JavaScript)

Mô tả công việc

We are looking for a Unity Developer with a “can do” attitude to join our team. This is a great opportunity to progress your career with a fast-paced 3D Project from the ground up. You will develop new features to managing interior design and furniture on multiple platforms (pc, web, mobile).

Trách nhiệm

 • Attractive salary & bonus
 • Private health insurance
 • Young, passionate and dynamic working environment

Yêu cầu kinh nghiệm

Experiences and Skills 

 • You should have a strong background with (2+) years of hands-on experience in 3D Unity Engine. 
 • Have experience in 3d model on pc, web, mobile . 
 • Strong knowledge of Computer Graphics and Renderings. 
 • Strong knowledge of OOP and algorithm.  
 • Good knowledge of Network Programming. 
 • Good knowledge of DLC (Unity AssetBundle). 
 • Good working experience with Source Version Control: Git 
 • Pro-active and willing to learn and adapt new technologies 

Nice to have 

 • Knowledge of Agile, Scrum  
 • Knowledge in 3D model (3dsmax) and Ecommerce Technologies is a plus.  
 • Knowledge about rendering, lighting in Unity Engine is plus. 
 • Knowledge about Unity HDRP, AR, VR technic is a plus. 
 • Keen on creating a super end-user experience regardless of platform.  

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 4 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Unity 3D Developer (JavaScript)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: FITIN Ltd.
 • Địa chỉ: 09 Doan Van Bo - REE Tower, District 4, Ho Chi Minh

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.