[Urgent - Hanoi] Java Developer

Tuyển dụng [Urgent - Hanoi] Java Developer

Mô tả công việc

We are K_SOLUTION (Corporate) Ltd, 100% investment from Korea, 
located at Dist 7, HCM city. We are expanding project to Ha Noi and looking 
for suitable candiates.

As a member of our Software Engineering Group you will dive head-first into creating innovative solutions that advance businesses and careers. You’ll join an inspiring and curious team of technologists dedicated to improving the design, analytics, development, coding, testing and application programming that goes into creating high quality software and new products.

You’ll be tasked with keeping the team and other key stakeholders up to speed on the progress of what’s being developed. Coming in with an understanding of the importance of end-to-end software development-such as Agile frameworks-is key.

JOB DESCRIPTION

 • Creating and consuming RESTful and SOAP based web services and JavaScript Object Notation (JSON)
 • Developing in the following technologies: Java, JEE, Spring, Spring MVC, MyBatis, iBatis (or Hibernate) Servlet, JSP, XML/XSL, Struts 2.
 • Developing in HTML5, CSS3, AJAX

Trách nhiệm

 • Business & technical training
 • 13th month salary & benefits
 • Annual vacation day

Kỹ năng

Agile Java Spring

Yêu cầu kinh nghiệm

 • From beginner to 2 years of programming experience
 • From beginner to 2 years of Java Software Development Experience with Unix and Windows operating systems

GOOD TO HAVE:

 • Strong Experience in various kind of java framework such as spring, struts, vert.x, etc.
 • Good communication skill in English
 • University graduation diploma and above(MUST)

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: [Urgent - Hanoi] Java Developer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: K.System And Solutions Ltd.
 • Địa chỉ: 800 Nguyễn Văn Linh, District 7, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://ksolution.vn/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.