Applivi

Outsourcing Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Giới thiệu

Applivi focuses on developing sophisticated solutions. By using modern technologies we bring ideas to digital projects. Our biggest challenge is to fulfill our own demands. Whether software, app or website, depending on the requirements we use different platforms and tools for an individual result.

Kỹ năng cần có

Lý do bạn nên chọn chúng tôi

International, dynamic, friendly working environment.

Competitive salary package.

Flexible working time from Monday to Friday.

13th salary and bonus.

Free in house coffee.

Company trip, teambuilding , etc.

Have chances to experience new IT infrastructure.

Thông tin thêm

Việc đang tuyển

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Germany
  • Loại: Outsourcing
  • OT: No OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday
  • Website: https://applivi.de/

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.