LEEP.APP

Product District 1, Ho Chi Minh

Giới thiệu

LEEP là một cuộc cách mạng công nghệ mới về nền tảng sinh thái nâng cao cuộc sống mà cho phép các HLV cá nhân, người hướng dẫn và người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thể hình trở thành những người doanh nhân vĩ mô; tự xây dựng việc kinh doanh một cách thành công nhờ sử dụng nền tảng công nghệ của ứng dụng LEEP. Nền tảng cách mạng công nghệ của LEEP cung cấp những chuyên gia trong lĩnh vực thể hình cùng toàn bộ những giải pháp xây dựng và quản lý kinh doanh. LEEP đã tạo ra một thuật toán độc quyền để kết nối khách hàng với những HLV và những chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực thể hình phù hợp với tính cách và nhu cầu của khách hàng; để cải tiến trải nghiệm và kết quả của cả HLV và khách hàng.

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Vietnam
  • Loại: Product
  • OT: No OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday
  • Website: https://leep.app/

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.