Backend Dev (Java, MySQL, Spring)

Tuyển dụng Backend Dev (Java, MySQL, Spring)

Mô tả công việc

Java, Mysql, Sping

We are looking for a Java Developer with experience in building high-performing, scalable, enterprise-grade applications.

You will be part of a talented software team that works on mission-critical applications. Java developer roles and responsibilities include managing Java/Java EE application development while providing expertise in the full software development lifecycle, from concept and design to testing.

Java developer responsibilities include designing, developing and delivering high-volume, low-latency applications for mission-critical systems.

Require

 • Participate in the entire application lifecycle, focusing on coding and debugging
 • Write clean code to develop functional web applications
 • Troubleshoot and debug applications
 • Manage cutting-edge technologies to improve legacy applications
 • Collaborate with Front-end developers to integrate user-facing elements with server-side logic
 • Gather and address technical and design requirements
 • Provide training and support to internal teams
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Liaise with developers, designers and system administrators to identify new features
 • Follow emerging technologies

Kỹ năng

Spring MySQL Java

Yêu cầu kinh nghiệm

 • Technical skill has at least 3 years’ experience in Java programming language
 • Experience in developing web applications using at least one popular web framework (JSF, Wicket, GWT, Spring MVC)
 • Experience in the Spring Framework
 • JSON and Rest, SOAP
 • Java Core, J2SE
 • Database: SQL/NoSQL, Mysql, Oracle, Mongo, Cassandra…
 • GIT control
 • Soft skills
 • Tool: Eclipse, SourceTree, Database Studio
 • Have knowledge in UserGrid, Docker, Elasticsearch, Cassandra is an advantage
 • Agile/Scrum process, Jira
 • Strong critical thinking and problem solving skills
 • Excellent English communication skills (written and spoken)
 • Good knowledge of the Fitness Industry

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 3 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Backend Dev (Java, MySQL, Spring)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: LEEP.APP Ltd.
 • Địa chỉ: Lầu 4, số 82 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://leep.app/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.