Storica

Product Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang

Giới thiệu

We are a team of game industry veteran worked on FIFA online & Mini Warrior.   

Kỹ năng cần có

Lý do bạn nên chọn chúng tôi

Global Startup environment where you can grow together

Competitive salary based on experience and potential contribution

Bonus based on your performance

Profit sharing plan for all employees.

Training and Development Program

Free English classes

Company trip

Thông tin thêm

Việc đang tuyển

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Vietnam
  • Loại: Product
  • OT: No OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday
  • Website: http://www.storicalab.com

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.