Unity Game Dev ~$1800+Macbook+Incentive

Tuyển dụng Unity Game Dev ~$1800+Macbook+Incentive

Mô tả công việc

Storica is looking for passionate gamer makers to join the team.  Let's make fun games together to be played by millions of people worldwide! 

Responsibilities:

 • Write robust, scalable and efficient code to be used by millions of users
 • Support and contribute new ideas to game features
 • Create in-house generic tools, framework, plugins extensions for rapid-prototyping
 • Be able to actively research the latest market insights to improve our games
 • Ability to deconstruct and analyze mobile games mechanics

Trách nhiệm

 • Profit-sharing plan & Bonus
 • Open, flexible & active working environment
 • Upgrade your technical skills with experts

Kỹ năng

C# Unity Games

Yêu cầu kinh nghiệm

You are an ideal candidate if:

 • You are passionate about gaming and have interest in casual games
 • You have creative and hacker mindset
 • You have at least 2 years of professional experience on Unity
 • You have good sense of gameplay experience, and special attention to details
 • You are familiar with game architecture and engine-optimization
 • You speak and write English

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 4 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Unity Game Dev ~$1800+Macbook+Incentive
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.