5 Mobile Dev (iOS/Android/React Native)

Tuyển dụng 5 Mobile Dev (iOS/Android/React Native)

Mô tả công việc

 • Contact with relevant departments to identify and evaluate problems and tasks that can be solved through information systems.
 • Developing application systems on iOS and Android operating systems including Tablet and mobile (frame-work ionic or flutter or React Native)
 • Detailed analysis of factors in information systems, including requirements for entering and exiting the system. Evaluate information flows, factors, and level of requirements of each activity.
 • Evaluate and find different options to address the requirements of the job, without excluding the exception options to conduct the work to achieve the goals of the company.
 • Prepare documents, with charts and records of detailed information format to classify data, analyze and record the subsystems suitable for user requirements. System development through programming, automation of steps to help meet user requirements.
 • Monitor and evaluate the effectiveness of the work, through assessing the level of satisfaction of user requirements and the level of support to meet the requirements of the company.
 • Prepare relevant documents for new and existing systems. Ensure documents meet the company's procedures and regulations.
 • Write API connecting between backend and frontend
 • Support eBao system users in assigned modules

Trách nhiệm

 • Professional environment
 • Work-life balance
 • Competitive salary and benefit

Kỹ năng

Android iOS React Native

Yêu cầu kinh nghiệm

 • University degree majoring in Information Technology / Computer Science or related subjects
 • At least 1 year of experience in mobile application programming (Android / iOS), using Ionic / Flutter / React Native frameworks
 • Knowledge of OOPS, Java core, Spring framework,Javascript, CSS
 • Basic algorithmic capabilities
 • Knowledge of javascript frameworks like Angular ,Vue

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: 5 Mobile Dev (iOS/Android/React Native)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Chubb Life Vietnam Ltd.
 • Địa chỉ: 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://www.chubb.com/vn

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.