Linux System Admin (System Engineer)

Tuyển dụng Linux System Admin (System Engineer)

Mô tả công việc

 • Setting up, operating, monitoring, updating and troubleshooting server systems.
 • Setting up, operating, monitoring, updating and troubleshooting for virtualization systems based on vmware
 • Establishing and monitoring security policies on linux and windows operating systems
 • Automate updates for security updates and software fixes for IT devices.
 • Coordinate working with the group's IT in project implementation and troubleshooting.
 • Monitoring system activities 24/7
 • Monitoring of daily data storage system.
 • Assisting in IT asset management
 • Testing new technologies to meet the Company's professional support requirements
 • Other tasks assigned by Managers/Head of Department.

Trách nhiệm

 • Professional environment
 • Work-life balance
 • Competitive salary and benefit

Yêu cầu kinh nghiệm

 • Graduated from University specializing in Information Technology.
 • Intermediate in English
 • 2-year experience working in Linux system environment and VMware virtualization and have good knowledge of Linux
 • Knowledge of server systems and Virtualization (VMware vSphere, Windows Server, Linux ...)
 • Having specialized Linux certifications is preferable

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Linux System Admin (System Engineer)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Chubb Life Vietnam Ltd.
 • Địa chỉ: 115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://www.chubb.com/vn

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.