Junior QC Engineer (Tester, QA QC)

Tuyển dụng Junior QC Engineer (Tester, QA QC)

Mô tả công việc

OLLI is looking for Junior QC:

Responsibilities:

 • Develop Testcases and Execute Test for Mobile App and AI features (will be guided and trained)
 • Prepare and Maintain Test Documents (under QC Leader’s guideline)
 • Create Test Report and flexibly report to Leader(s)
 • Assist to build up Testing processes
 • Coordinate with other teams in company

Trách nhiệm

 • We have a great product!
 • You'll grow very quickly as a developer/researcher
 • Great benefits as part of the foundation team

Kỹ năng

Tester QA QC

Yêu cầu kinh nghiệm

Minimum requirements:

 • Minimum of 6 months testing experience
 • Careful, highly organized and self-learning attitude
 • Good at general Testing Knowledge
 • Experienced with: Functional testing, UI Testing, User Experience Testing, Bug tracking tools
 • Experienced with Test Documentations: Test case, Test report, Bug report …
 • Having knowledge or Testing experience with AI products, API Testing, Automation Testing  is a big plus

What it takes to succeed in this job:

 • Having Passion in Testing / Quality and new field - AI Products
 • Willing-to-learn attitude
 • Pro-active and good at Team Work

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Junior QC Engineer (Tester, QA QC)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2022

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: OLLI Ltd.
 • Địa chỉ: 96 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, District 3, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://www.olli-ai.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.