Puzzle Studio tuyển dụng Junior Unity Developer

Tuyển dụng Puzzle Studio tuyển dụng Junior Unity Developer

Mô tả công việc

 • Take part in the development of games using Unity Engine.
 • Program, debug and optimize codes to implement gameplay ideas into game prototype.
 • Actively detect issues on programming side, take initiative and propose solutions to prevent and solve those issues.
 • Share, take part in and coordinating work with their peers.
 • Documentate all technical skills and experience to enrich team’s knowledge.

Trách nhiệm

 • Understand language C#, C++.
 • Product demo is a plus.
 • Has good setup advice and systems thinking.
 • Good knowledge of algorithms, structured data and set of instruction objects.
 • Unity engine basics.
 • Enthusiastic in work, eager to learn and willing to share and create.
 • Love to play games, passion for game development is an advantage.

Kỹ năng

Unity Games C#

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Junior Unity Developer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Puzzle Studio Ltd.
 • Địa chỉ: 18E Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh, Ho Chi Minh City
 • Thông tin thêm:
 • https://puzzle.sg/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.