QA Engineer (QA QC/Tester, Agile)

Tuyển dụng QA Engineer (QA QC/Tester, Agile)

Mô tả công việc

We are seeking an experienced Quality Assurance with knowledge in REST API, Mobile and Web UI testing. 

 1. Work closely with everyone on project team. Be involved in Agile activities such as iteration planning, requirements analysis, deployment process etc.
 2. Create appropriate testing artifacts (such as test strategy, test plan, exit pack etc,… Carry out all other testing activities such as exploratory testing as required by the project.
 3. Create, execute and maintain automated test scripts in the designed framework.
 4. Work closely with rest of Solution Engineering team to drive the engineering culture.

Trách nhiệm

 • Excellent environment and team to help you grow.
 • Competitive salary and learning culture
 • Fortnightly and Monthly Fun Activities

Kỹ năng

Agile Tester QA QC

Yêu cầu kinh nghiệm

Essential:

 • Experience with testing complex systems and processes.
 • Experience with API testing, Web testing, Mobile testing (preferred Android)
 • Experiences with Selenium WebDriver.
 • Competence in requirements analysis and testing
 • Excellent communication skills & analytical ability
 • Experience of working in an Agile environment

Deep understanding of the software development life cycle

 • Flexibility and the ability to work effectively with internal and external clients
 • Strong motivation, intellect. Resourcefulness, independence and energy

Desirable:

 • Tertiary qualifications in IT or a related field
 • Knowledge/familiarity with object-oriented and programming languages (Java, Python).
 • Software development experiences
 • Performance testing experiences
 • Security testing experiences

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 3 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: QA Engineer (QA QC/Tester, Agile)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: TYME Digital Ltd.
 • Địa chỉ: HIU Tower, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Binh Thanh, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://digital.tyme.com/about-us/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.