Remote Customer Success Engineer

Tuyển dụng Remote Customer Success Engineer

Mô tả công việc

* Remote-only

Shodan has grown into a large platform with many different products, APIs and other tools/ integrations. We're looking for an engineer that is interested in helping our customers with their technical problems and write documentation to make it easier for new users to get started (see Your primary task will be to assist customers with their technical questions which frequently involves writing short snippets of Python code or shell scripts using the Shodan CLI ( A secondary task is to write documentation to cover common questions and new features. Ideally, you will also explore the Shodan platform to identify areas that we need to become more user-friendly. You will be interacting with many large brands and your feedback on how to improve Shodan will be invaluable.

Trách nhiệm

 • Next generation of Internet intelligence products.
 • Work from anywhere.
 • Set your own schedule.

Kỹ năng

CSS HTML5 Python

Yêu cầu kinh nghiệm

 • Excellent written communication skills (we only do email support)
 • Enjoys writing documentation
 • Python
 • Shell scripting
 • (optional) Shodan website and API
 • (optional) Creating videos showing how to use Shodan

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Remote Customer Success Engineer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Shodan Ltd.
 • Địa chỉ: 18541 Dry Brook Loop, Pflugerville, TX 78660, USA
 • Thông tin thêm:
 • https://www.shodan.io/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.