Remote Fullstack Software Engineer

Tuyển dụng Remote Fullstack Software Engineer

Mô tả công việc

* Remote-only

Shodan has many existing websites (maps, Images, main website, exposure dashboard, 3D search) and data crawling projects - with many more on the roadmap. We're looking for an engineer that can both help migrate existing projects to a new infrastructure and enjoys developing new applications from concept to production. Ideally, you will be comfortable writing scripts on the backend to collect the data as well as working on the frontend/ API.

Trách nhiệm

 • Next generation of Internet intelligence products.
 • Work from anywhere.
 • Set your own schedule.

Kỹ năng

Python HTML5 NoSQL

Yêu cầu kinh nghiệm

 • Python
 • Docker
 • Good communication skills
 • Basic understanding of network protocols
 • NoSQL
 • Real-time streaming architectures
 • HTML/ CSS/ JS
 • Kubernetes

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Remote Fullstack Software Engineer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Shodan Ltd.
 • Địa chỉ: 18541 Dry Brook Loop, Pflugerville, TX 78660, USA
 • Thông tin thêm:
 • https://www.shodan.io/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.