Technical Lead (Java/Database/NodeJS)

Tuyển dụng Technical Lead (Java/Database/NodeJS)

Mô tả công việc

We are looking for the Technical Lead position who can help us to build OTT platform. The candidate is required to have experienced of microservices architecture and cloud-based solution approach such as GCP and AWS. He / she needs to be able to develop technical solution documents, also can coach developers to achieve high performance, scalable and quality project

Trách nhiệm

 • Attractive annual KPI bonus (3-7 months of salary)
 • Mac-book Pro provided
 • Innovative idea recognized to become key members

Yêu cầu kinh nghiệm

 • At least 5 years of experience of working in the software development, and more than 2 years in the same position.
 • Have experienced of developing in web and mobile applications. Can provide solutions for high performance and scalability architecture.
 • Have experienced software development best practices such as Clean Code, SOLID, Refactoring, Git.
 • Have experienced of Backend technologies (NodeJS, Java, Go), Restful API, Database (MongoDB, Cassandra), Web Server (Nginx, Apache)
 • Have experienced of Cloud solutions: GCP or AWS
 • Familiar with Agile Software Development methodology
 • Have knowledge of CI / CD
 • Good teamwork and reliability.

***CV with personal photo is highly recommended

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 11 tháng trước
 • Lương:
 • Vị trí: Technical Lead (Java/Database/NodeJS)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2021

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: POPS WorldWide Ltd.
 • Địa chỉ: 285 Cách Mạng Tháng 8, District 10, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://www.popsww.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.