AFFOZ

Product District 8, Ho Chi Minh

Giới thiệu

Affoz.com will be happy to be a great thing for the world agriculture, forestry and fishery. meaningful and full of difficulties before. 

Kỹ năng cần có

Lý do bạn nên chọn chúng tôi

Review AFFOZ now

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Vietnam
  • Loại: Product
  • OT: Extra salary for OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.